ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).svg

Làm việc cùng nhau

Cuộc việc có ảnh hưởng rất quan trọng với cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi người; đó là lý do tại sao chúng tôi cảm thấy thỏa mãn về mặt chuyên môn và cân bằng hơn khi làm việc cho một công ty có các giá trị phù hợp với chúng tôi. Vì vậy, hãy xem bạn nghĩ gì về các giá trị của chúng tôi dưới đây. Chúng có phù hợp với bạn không?

Tất cả các giá trị của chúng tôi đều được củng cố bởi tính toàn vẹn:

Sự đa dạng trong công ty

Chiến lược tuyển dụng của chúng tôi dựa trên năng lực của ứng viên, đảm bảo rằng ứng viên được lựa chọn dựa trên kỹ năng chứ không phải kiến thức nền tảng của họ. Hơn nữa, với tư cách là một tập đoàn đa quốc gia với đa nền văn hóa, chúng tôi tôn trọng và hoan nghênh những khác biệt như tuổi tác, giới tính, dân tộc, trình độ học vấn và ý tưởng, và chúng tôi nhận ra rằng sự khác biệt khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn.

Tham gia cùng chúng tôi

Bạn có phải là một doanh nhân thực sự, người chủ động và tận tâm theo dõi các dự án cho đến khi hoàn thành? Bạn có phải là người sáng tạo và năng động, có tư duy quốc tế và đa văn hóa?

 

Dưa trên chuyên môn và kinh nghiệm của bạn, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp trên nhiều lĩnh vực và vùng miền. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt!

Sắp ra mắt