ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).svg

Bạn muốn liên hệ với chúng tôi? Chỉ cần điền vào các trường thông tin bên dưới và gửi biểu mẫu để chúng tôi biết chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Chọn từ danh sách
Chọn từ danh sách
Chọn từ danh sách

Liên hệ với Trụ sở chính của Besins Healthcare:

Địa chỉ: VPĐD Besins Healthcare Việt Nam, Toà nhà TTC, Tầng 14, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3842 1618

Email: officeVN@BESINS-HEALTHCARE.COM