ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).svg

Hiệp hội mãn kinh quốc tế (International Menopause Society - IMS) là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực mãn kinh và chăm sóc sức khỏe phụ nữ trong quá trình chuyển đổi mãn kinh. Với sự hiện diện toàn cầu và cam kết vững chắc trong việc nâng cao kiến thức và chăm sóc liên quan đến mãn kinh, IMS đã khẳng định mình là cơ quan có uy tín trong lĩnh vực sức khỏe phụ nữ quan trọng này.

Chúng tôi đã tài trợ 32 hội thảo trực tuyến IMS hàng tháng từ năm 2020 đến năm 2022 với mục tiêu cung cấp cho các chuyên gia y tế thông tin cập nhật về sức khỏe phụ nữ trong và sau thời kỳ mãn kinh.

 

Thông qua mối quan hệ đối tác này, cả IMS và Besins Healthcare cùng nhau góp phần cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, phản ánh cam kết chung trong việc thúc đẩy chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong giai đoạn quan trọng này của cuộc đời.

Tìm hiểu thêm
Tăng cường giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực sức khoẻ phụ nữ tuổi mãn kinh
prod-n-man.svg.svg

Sản xuất

Chúng tôi tận tâm sản xuất các phương pháp điều trị hormone chất lượng cao.

responsibility2.svg

Trách nhiệm

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ thế giới chúng ta đang sống cho các thế hệ tương lai.