ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).svg

Trách nhiệm

Là tập đoàn do gia đình lãnh đạo, chúng tôi có tầm nhìn dài hạn trong việc bảo vệ hành tinh và các nguồn tài nguyên quý giá cho các thế hệ tương lai. Vì vậy, chúng tôi tự hào được chứng nhận Quy trình Sản xuất Tốt (GMP) ở Brazil, Liên minh Kinh tế Á-Âu, Pháp, Kenya, Nga và Uganda. Chúng tôi cũng có các sáng kiến nhằm giảm mức tiêu thụ nước, rượu và điện. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng vật liệu đóng gói làm từ giấy hoặc bìa cứng kết hợp tái chế và áp dụng các chương trình bình ổn chất thải thông qua các kênh thu hồi. "

prodnMan.svg

Sản xuất

Chúng tôi tận tâm sản xuất các phương pháp điều trị nội tiết chất lượng cao cho bác sĩ và bệnh nhân

partnership2.png

Các đối tác

Chúng tôi tự hào được làm việc với các đối tác phản ánh được giá trị của chúng tôi.