ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).svg

Học viện nghiên cứu Andrology (AREA) là một trung tâm xuất sắc nổi bật trong lĩnh vực nam học và sức khỏe nam giới. Diễn đàn trực tuyến này đóng vai trò là nơi để trao đổi thông tin khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu và hợp tác tiên tiến giữa các nhà nghiên cứu và chuyên gia chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.

Với hơn 1.000 người dùng đăng ký từ hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới, AReA tạo điều kiện hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các nhà nghiên cứu và chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực sức khỏe nam giới.

Tại Besins Healthcare, chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với AReA trong việc theo đuổi các nghiên cứu liên quan đến sức khỏe nam giới và nam giới. Thông qua sự hợp tác này, Besins Healthcare và AReA cùng cam kết hỗ trợ và thúc đẩy trao đổi kiến thức khoa học và chuyên môn về sức khỏe nam giới. Là một phần của mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi tích cực hỗ trợ diễn đàn ảo của AReA và sứ mệnh kết nối các nhà nghiên cứu và chuyên gia chăm sóc sức khỏe của diễn đàn này. Điều này bao gồm tài trợ cho nhiều sáng kiến khác nhau, chẳng hạn như tổ chức các chuyên đề trực tuyến, hội thảo trực tuyến và hội nghị chuyên đề, cung cấp nền tảng cho các nhà nghiên cứu chia sẻ những phát hiện và hiểu biết sâu sắc của họ.

andro.svg

Sự hợp tác của chúng tôi với AReA thể hiện cam kết chung của chúng tôi nhằm nâng cao hiểu biết về sức khỏe nam giới và thúc đẩy phát triển các phương pháp tiếp cận sáng tạo nhằm cải thiện sức khỏe của nam giới trên toàn thế giới.

Bằng cách tận dụng sức mạnh của trao đổi và hợp tác khoa học, mối quan hệ hợp tác này nhằm mục đích thúc đẩy những tiến bộ trong lĩnh vực nam học và chăm sóc sức khỏe nam giới vì lợi ích của các cá nhân và cộng đồng trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm
prod-n-man.svg.svg

Sản xuất

Chúng tôi tận tâm sản xuất các phương pháp điều trị hormone chất lượng cao.

responsibility2.svg

Trách nhiệm

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ thế giới chúng ta đang sống cho các thế hệ tương lai.