ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).svg

Quan hệ đối tác đáng tự hào của chúng tôi

Chúng tôi biết sức mạnh của tinh thần đồng đội và cách thức làm việc với những đối tác phù hợp để chúng ta có thể cùng nhau trở nên tốt hơn. Tại Besins Healthcare, chúng tôi cam kết hỗ trợ nghiên cứu và cung cấp giáo dục y tế liên tục để đảm bảo rằng các chuyên gia y tế có kiến thức cập nhật nhất để đưa ra lựa chọn điều trị sáng suốt cho bệnh nhân của họ. Hãy xem chúng tôi tự hào được hợp tác với những đối tác nào trong lĩnh vực này.

partnerships-video.svg
partnership-video-logo.svg

Đại sứ sức khỏe của chúng tôi

Gặp gỡ Allie Pepper, một nhà leo núi nổi tiếng người Úc, và hiện là đại sứ Sức khỏe Phụ nữ cho Besins Healthcare!

Tìm hiểu thêm
prodnMan.svg

Sản xuất

Chúng tôi tận tâm sản xuất các phương pháp điều trị nội tiết chất lượng cao cho bác sĩ và bệnh nhân

responsibility2.svg

Trách nhiệm

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ thế giới chúng ta đang sống cho các thế hệ tương lai.