ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).svg

Trường Quốc tế về Sức khoẻ Nam giới (Postgraduate International School of Men's Health - PRISM) là một cơ sở uy tín chuyên đào tạo liên ngành về sức khỏe nam giới. Với trọng tâm cụ thể là phúc lợi của nam giới, PRISM là một trung tâm xuất sắc nổi tiếng, cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo toàn diện cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới."

prism.svg

"Là một trường tư, PRISM hợp tác với các tổ chức hàng đầu để tiếp tục sứ mệnh thúc đẩy giáo dục sức khỏe nam giới. Tại Besins Heathcare, chúng tôi tự hào hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tham dự PRISM, đảm bảo họ có quyền truy cập vào các nghiên cứu và thực hành lâm sàng mới nhất trong lĩnh vực này." lĩnh vực quan trọng của y học."

Thông qua mối quan hệ đối tác này, chúng tôi củng cố cam kết của mình trong việc nâng cao sức khỏe nam giới và đóng góp vào sự phát triển chuyên môn của những người hành nghề chăm sóc sức khỏe. Bằng cách hỗ trợ tham dự PRISM, Besins Healthcare hỗ trợ tầm quan trọng của việc giáo dục và đào tạo liên tục về sức khỏe nam giới, cuối cùng dẫn đến việc nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cải thiện kết quả của bệnh nhân.

Tìm hiểu thêm
PRISM: Trường Quốc tế về Sức khoẻ Cho sức khoẻ Nam giới
prod-n-man.svg.svg

Sản xuất

Chúng tôi tận tâm sản xuất các phương pháp điều trị hormone chất lượng cao.

responsibility2.svg

Trách nhiệm

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ thế giới chúng ta đang sống cho các thế hệ tương lai.