ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).svg

Giáo dục bệnh nhân

Trên khắp thế giới, mỗi ngày đều có người được điều trị bằng nội tiết. Lý do của họ có thể rất khác nhau - ví dụ, họ có thể có các triệu chứng mãn kinh ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày, họ có thể đang cố gắng sinh con hoặc có thể đang phải chịu đựng ảnh hưởng của suy giảm testosterone. Để tìm hiểu thêm về các tình trạng khác nhau có thể được hưởng lợi ích từ liệu pháp nội tiết, vui lòng tìm hiểu thêm ở phần sức khỏe nam giới và phụ nữ bên dưới.